Grups de Treball

L’AF la fem entre totes i per totes. Escriu-nos i participa al grup de treball que més t’interessi!

GT Bicibus:

Som un grup de famílies que ens organitzem per arribar totes juntes a l’escola en bicicleta.
Fins ara hem consolidat el Bicibús setmanal dels divendres amb la ruta Sant Andreu-Sagrera i Els Indians-La Sagrera, amb la participació també d’altres famílies d’escoles de la zona.
Ens coordinem amb la resta de Bicibús de Barcelona per tal de fer-nos recolzament i per fer algunes accions conjuntes a nivell de ciutat.
Però el Bicibús és més que un transport sostenible i una acció educativa: pedalem al ritme de la música per reivindicar uns barris i una ciutat pacificada. Volem que la infància pugui gaudir plenament dels carrers amb seguretat i llibertat. Et sumes al moviment?

GT Coeducació:

coeducacio30passos@gmail.com

El GT de coeducació està format per families que acompanyem a l’escola i repensem de quines maneres podem fer possible que l’escola pugui garantir la igualtat d’oportunitats, la llibertat sexual i de gènere tant per als infants com per les famílies a través d’un model d’escola coeducadora.

Una escola coeducadora és una escola que treballa per qüestionar els estereotips de gènere, revalorar el món tradicionalment associat al que és femení, posar les cures i la vulnerabilitat al centre i un compromís ferm en prevenir les violències, contra la  discriminació i a favor de la llibertat, la igualtat i la diversitat . Una escola coeducadora, per tant, posa el focus en prendre consciència del masclisme i la lgtbifòbia i avança fent canvis en la seva organització, continguts, llenguatge, espais, valors i actituds cap a un model de convivència lliure de violències.

Per què és important una perspectiva coeducadora en els centres educatius? Per visibilitzar el masclisme, la LGTB-fòbia, les desigualtats que promou el sistema sexe-gènere i aconseguir espais habitables i promotors de la igualtat d’oportunitats i la diversitat.

D’aquesta manera, promourem una educació que acompanyi a les persones a ser més qui són i connectar amb el potencial individual i col·lectiu.

GT Comunicació:

comunicacio30passos@gmail.com

Ens ocupem de gestionar les comunicacions de l’AF amb les famílies de l’escola. Actualment estem treballant juntament amb l’escola per actualitzar la web tant de l’escola com de l’AF.
També formem part del grup l’equip de Xarxes Socials, que treballa en aquest canal per arribar a les famílies i al públic en general els esdeveniments més importants de l’associació.

GT Espai Migdia:

espaimigdia30passos@gmail.com

Des d’aquest grup donem suport a l’escola en la tasca i millora continua de l’espai del menjador. Vetllem per uns menús saludables i equilibrats, promovent uns hàbits alimentaris saludables. Reflexionem sobre aspectes com els menús diaris, fem tastets i observacions que retornem a l’escola, i aprofundim sobre la feina del monitoratge en l’espai migdia (dinar i lleure).
També fem activitats, tallers i xerrades sobre alimentació i hàbits saludables.

GT Extraescolars:

gtextraescolars30p@gmail.com

En aquest grup organitzem les activitats que es realitzen a l’escola fora de l’horari escolar. Ens encarreguem de cercar empreses amb la mateixa filosofia de l’escola, fent un acompanyament respectuós dels infants. mirada cap a l’infant que té l’escola i que treballin de forma semblant.

GT Festes:

festes30passos@gmail.com

Organitzem i dinamitzem les festes que se celebren a l’escola. També ens encarreguem de coordinar altres esdeveniments fora del centre, com cercaviles i carnestoltes.

GT Jardí:

jardi30passos@gmail.com

El GT de Jardí el formem famílies que acompanyem l’escola a pensar i dur a terme accions que donin resposta a la necessitat de tenir un espai exterior (jardí) més naturalitzat, inclusiu i comunitari; que garanteixi l’accessibilitat i el contacte amb la natura (verd, aigua, terra), confortable i, amb una distribució equilibrada dels espais. 

Sota el paraigua del GT de Jardí, també està el Grup de Rec de l’escola, format per famílies que s’organitzen per tal de mantenir les plantes i arbres de l’escola vives i saludables. 

GT Mòduls i Obres:

moduls30passos@gmail.com

El grup de treball de mòduls i obres s’ha creat per treballar conjuntament amb l’equip directiu i poder informar a les families sobre el creixement físic de l’escola, tant de l’etapa provisional en mòduls, com la del disseny i construcció de l’edifici en format institut-escola amb una visió afí al projecte educatiu de l’escola, i la coexistència de les dues etapes. Amb aquest grup es volen promoure reunions amb institucions i l’equip educatiu per a intentar garantir la cura dels infants durant tot el procés.

GT de Reflexió i Acció Pedagògica:

pedagogica30passos@gmail.com

La finalitat del GT de Reflexió i Acció Pedagògica és esdevenir part activa de la comunitat educativa de l’escola a través de la col·laboració, la corresponsabilitat, la reflexió conjunta i l’enriquiment dels recursos escolars.Per tant, a través d’aquest GT, l’equip de famílies mitjançant la reflexió i l’acció dona suport a l’equip docent amb l’objectiu de consolidar el projecte d’escola i donar-lo a conèixer a les famílies i l’entorn.

GT Inclusió

gtinclusio30passos@gmail.com

Objectiu general: Involucrar a la comunitat educativa (docent, infants, famílies i entorn) de l’escola 30 passos perquè els infants amb NEE’s es desenvolupin amb ple dret, i els recursos necessaris, dins la seva escola, envoltats dels infants que viuen al seu barri i formen part del seu entorn social, podent esdevenir una referència d’escola inclusiva.