Organització

Què és L’AF Institut-Escola Els 30 Passos?

Som una associació sense afany de lucre vinculada a l’Institut-Escola Els 30 Passos. I per tant, només hi podem formar part les famílies amb infants al centre escolar.

Què fem?

Som l’espai de representació col·lectiva de les famílies davant el centre i davant l’administració pública.
Amb la nostra tasca donem suport a l’escola en la construcció del projecte pedagògic i la comunitat educativa Els 30 Passos.

Com funcionem?

L’AF Institut-Escola Els 30 Passos està gestionada de manera voluntària i altruista per les famílies. Per això, la participació i aportacions de les famílies és molt important, per poder assumir totes les tasques de les que és responsable l’entitat, i aquelles que decidim impulsar.

Quina és la seva estructura?

L’estructura organitzativa de l’AF es divideix en:

  1. Junta: És la representació legal de l’associació, i com a tal és responsable de totes les gestions formals que impliquen l’entitat, i també cap a l’escola. Com a mínim ha d’haver-hi una persona com a presidenta i una secretària. La Junta està formada per:
    • Presidència
    • Secretaria
    • Tresoreria
    • Vocalies
  2. Grups de treball: És l’espai de participació de les famílies per a les diferents tasques que realitzem a l’AF. Una família de l’escola pot decidir participar en un o més GT que li interessin.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic  afescola30passos@gmail.com.

Aquests són els recursos utilitzats el curs 2019-20: