GT DE REFLEXIÓ I ACCIÓ PEDAGÒGICA

pedagogica30passos@gmail.com

Qui som i quin és el nostre objectiu

El GT de Reflexió i Acció Pedagògica està format per un conjunt de famílies de l’escola que volem apostar per un model participatiu família- escola per tal de promoure que tots i totes construïm objectius i significats compartits i que coneguem i sentim nostre el projecte d’escola.

Per què creiem que és important?

 • Perquè un debat conjunt entre familia i escola
  afavoreix un clima de confiança i, per tant, de benestar.
 • Perquè afavoreix la coherència en la col•laboració família i escola pel que fa a l’educació de l’infant.
 • Per promoure que les famílies puguin conèixer, comprendre i valorar la tasca educativa.

Com treballem?

En aquest grup treballem a partir de la col·laboració, la corresponsabilitat i la reflexió conjunta.
Cooperem amb l’equip docent des del coneixement i el reconeixement de l’altre, actuant dins
del rol i competències pròpies de cadascú amb l’objectiu de consolidar el projecte d’escola i donar-lo a conèixer a les famílies i l’entorn.

Accions que es volen impulsar aquest curs:

 • Inclusió de la veu de les famílies en el Projecte Educatiu de l’escola.
 • Elaboració d’una base de dades amb potencialitats, habilitats i coneixements de les famílies pels GT i l’escola.
 • Cerca de possibles aliances que puguin esdevenir interessants per l’escola.
 • Cerca i proposta de materials pedagògics.
 • Organització de tardes pedagògiques on compartir famílies I infants diferents propostes de joc i experimentació. .
 • Grabació i edició de vídeos per a donar a conèixer des de dins el Projecte de l’escola 30 passos.

Vols participar?

Si vols col•laborar en donar suport al projecte pedagògic de l’escola ens pots escriure a:

pedagogica30passos@gmail.com

i t’afegirem al canal de Telegram.