GT JARDÍ

jardi30passos@gmail.com

El GT de Jardí el formem famílies que acompanyem l’escola a pensar i dur a terme accions que donin resposta a la necessitat de tenir un espai exterior (jardí) més naturalitzat, inclusiu i comunitari; que garanteixi l’accessibilitat i el contacte amb la natura (verd, aigua, terra), confortable i, amb una distribució equilibrada dels espais. 

Sota el paraigua del GT de Jardí, també està el Grup de Rec de l’escola, format per famílies que s’organitzen per tal de mantenir les plantes i arbres de l’escola vives i saludables. 

QUÈ S’HA DUT A TERME:

  • Jornades de treball: jornades de cap de setmana on les famílies de l’escola, es troben per fer tasques relacionades amb el jardí: fusteria, poda de plantes i arbres, treball de l’hort…
  • Construcció d’una estructura viva de vímet amb la participació de tota la comunitat educativa
  • Construcció d’una cúpula geodèsica de fusta amb la participació de tota la comunitat educativa
  • Xerrada sobre la naturalització dels espais
  • Construcció i assesssorament sobre l’ús de l’hort

ACCIONS QUE ES VOLEN IMPULSAR AQUEST CURS:

  • Construcció d’una cuineta de fusta
  • Embellir el mobiliari del Jardí
  • Manteniment de plantes i arbres de l’escola
  • Reestructuració de l’hort

Si et ve de gust participar d’aquest espai, pots escriure’ns a jardi30passos@gmail.com i t’afegirem al grup de WhatsApp.