GT INCLUSIÓ

gtinclusio30passos@gmail.com

OBJECTIU GENERAL

Involucrar la comunitat educativa (docents, infants, famílies i entorn) de l’escola 30 passos perquè l’alumnat amb NESE i totes aquelles famílies que en un moment donat tinguin una necessitat específica, es desenvolupin amb ple dret, i els recursos necessaris, dins la seva escola, envoltats dels infants que viuen al seu barri i formen part del seu entorn social, podent esdevenir una referència d’escola inclusiva.

ACCIONS DUTES A TERME FINS ARA

  • Organització de la jornada del 3 de Desembre (dia internacional de les persones amb discapacitat) durant 2 anys consecutius amb activitats de visibilització i sensibilització en horari lectiu.
  • Col·laboració amb la Cursa Inclusiva Adaptada de La Sagrera, amb la creació del cartell.
  • Accions i missatges informatius o sensibilitzadors per les famílies de l’escola.

ACCIONS PREVISTES PER AL CURS 23-24

  • Organització de la jornada d’enguany pel 3 de Desembre.
  • Oferir, xerrades, tallers o espais dinàmics per a les famílies i/o docents.
  • Establir una xarxa de suport mutu on hi hagi cabuda per a totes aquelles situacions que ho necessitin. Banc de recursos, informacions d’interès, detecció de necessitats i propostes de solucions, etc.

Si et ve de gust unir-te al grup de treball, envia’ns un correu electrònic a gtinclusio30passos@gmail.com i t’afegirem al grup de Whatsapp.